Omgevingsvergunning

Omgevingsloket online

Voor de meeste bouwplannen die door ons worden ontwikkeld, in welke afmeting of hoedanigheid dan ook, wordt door ons ook een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit gebeurt veelal online bij het zogenaamde “Omgevingsloket online”

Commissie welstand en monumenten.

Het ontwerp kan door NOV’82 Architecten worden gepresenteerd aan de commissie welstand en monumenten van de desbetreffende gemeente.

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunnen in één keer, in één procedure aangevraagd worden met de omgevingsvergunning. NOV’82 Architecten helpt u graag met het aanvragen van uw omgevingsvergunning.

De gemeente toetst het ontwerp aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Als het niet binnen die bepalingen past, kan soms ontheffing verleend worden. Ook wordt het ontwerp voorgelegd aan de welstandscommissie. Tot slot wordt het ontwerp door de gemeente beoordeeld of het voldoet aan de technische eisen uit het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening. Technische aspecten zijn onder meer veiligheid (brand/constructief), bruikbaarheid (minimale afmetingen), gezondheid (daglicht/ventilatie) en energiezuinigheid (isolatie).

Wanneer de gemeente het ontwerp op deze drie punten heeft goedgekeurd, zal de vergunning worden verleend en kan het ontwerp worden aanbesteed. De gemeente krijgt 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Deze termijn mag eenmaal met 6 weken worden verlengd. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van de betreffende gemeente.

Close
Go top