Ontwerpen & Plannen

Haalbaarheidsstudie

Een studie waarin globaal wordt gekeken naar de mogelijkheden om te (ver)bouwen. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de stedenbouwkundige randvoorwaarden (bestemmingsplan / beeldkwaliteitsplan en welstandsnota) en bouwkundige mogelijkheden. De studie kan worden vergezeld door een globaal stichtingskostenoverzicht.

Schets ontwerp

Voorlopig schetsontwerp plattegronden, gevels, doorsneden, renvooi, situatietekening
(Bestaande en nieuwe situatie)

Voorlopig ontwerp

In goed overleg en met het PvE als leidraad ontstaat een ontwerp. Elke beslissing is van invloed op een volgende beslissing en zo ontstaan er bij ons steeds nieuwe ideeën. Wij streven ernaar jouw dromen werkelijkheid te laten worden! Ook de keuze voor verschillende (bouw)materialen zullen worden besproken. Zodra het voorontwerp naar ons idee af is, zullen wij deze met jou bespreken. Uiteraard is het mogelijk om nog enkele op- en/of aanmerkingen te geven. Deze zullen worden meegenomen naar het definitieve ontwerp.

Definitief ontwerp

Jouw op- en/of aanmerkingen zijn verder in het ontwerp meegenomen en uitgewerkt. In deze fase wordt nog meer gespecificeerd welke materialen er worden gebruikt. Uiteraard wordt ook het definitieve ontwerp aan u gepresenteerd.

Je hebt een kavel gekocht en/of plannen om te gaan (ver)bouwen, maar je weet niet precies hoe? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. In een persoonlijk gesprek kunnen wij jouw wensen en ideeën vertalen in een Programma van Eisen (PvE). Hierin verzamelen wij jouw eisen en wensen waaraan een mogelijk ontwerp dient te voldoen en dit programma wordt in het bouwproces gebruikt als een communicatiemiddel tussen alle partijen om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te komen.

Als opdrachtgever krijg je tijdens het bouwproces met verschillende aspecten van bouwen te maken. Communicatie is hierin een belangrijk onderdeel. Op deze pagina staat een uitleg van de diverse bouwfasen.

Close
Go top