Het dak van de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) in het activiteitenveld ArchiSpel ligt op zijn plek. Het dak is gematerialiseerd met damwanden, die horizontaal geplaatst zijn op twee stalen liggers. Acht damwanden, elk met een verschillende lengte vormen samen een ellipsvormig dak voor de JOP.

Door het dak uit te voeren d.m.v. damwanden, krijgt de JOP een robuust karakter wat aansluit bij het gehele ontwerp. In samenspel met de gestapelde betonblokken die de basis vormen voor het dak wordt een ontmoetingsplek gecreëerd die enerzijds beschutting tegen de elementen biedt en anderzijds voldoende openheid richting het activiteitenveld geeft.

# Projectpagina ArchiSpel

Close
Go top