De Spanten is het ontwerp van een woning in bouwveld E van het nieuwe plan voor het Veemarktterrein te Utrecht. Opvallend in het ontwerp is de herhaling van houten spanten en de aanwezigheid van een grote serre. De spanten vormen een visuele verbinding tussen de twee volumes, het voorhuis en het woonhuis, van het in drieën gedeelde programma. Binnen het geraamte van houten spanten is er ruimte voor flexibiliteit in de programma-indeling. De serre wordt op een duurzame manier ingezet en biedt ruimte voor een groene en prettige plek in de woning.

Het ontwerpconcept

De gegeven kavel heeft een diepte van 24,5 meter, de kavelbreedte is vastgesteld op 6 meter. Dit levert een rechthoekige ondergrond op waarin de grote diepte benadrukt wordt door hem op te delen in plakken die begrensd worden door houten spanten.

Zoals in het PVE gegeven is de kavel opgedeeld in 3 gebieden: aan de voorzijde een voorhuis met een maximale diepte van 6 meter, vervolgens een open gebied dat als tuin zal dienen, en aan de achterzijde het woonhuis met een maximale diepte van 11 meter. Deze opdeling zorgt voor een scheiding tussen het voorhuis en het woonhuis die we visueel op willen heffen. Het zijn de spanten die zorgen voor een visuele verbinding: ze komen over de gehele diepte van de kavel terug en zijn daardoor een verbindend element tussen voorhuis, tuin en woonhuis. Het ontwerp wordt zo één geheel.

De spanten hebben een traditionele vorm: de vorm van een zadeldak. Voor deze vorm is gekozen omdat een zadeldak geassocieerd wordt met de archetypische vorm van een huis. De spanten variëren in hoogte: aan de straatzijde zijn ze laag, in de tuin worden ze steeds hoger, ter hoogte van het woonhuis bereiken ze hun volledige hoogte. Gezien vanaf de straat zorgt deze variatie in hoogte voor een interessant perspectivisch spel. Als men de kavel betreedt verandert de beleving van de ruimte.

De spanten die de begrenzing vormen van het voorhuis en het woonhuis hebben een grotere dikte dan de andere spanten. Zo wordt op deze plekken een accent gelegd en krijgen de volumes een duidelijke begrenzing. De lengte van de kavel wordt nogmaals benadrukt een zichtlijn die de woning doorkruist. Naast de spanten is er een ander opvallend element in het ontwerp: de serre. De serre strekt zich uit over de volledige zuidelijke gevel en loopt door over het dak. De serre is een prettige, lichte, groene plek die op een duurzame manier wordt ingezet in het ontwerp.

Functionaliteit

De totale diepte van de woning beslaat 11 meter, door de spanten opgedeeld in zeven traveeën van elk ongeveer 1,5 meter. De serre beslaat de voorste twee traveeën in de volledige hoogte van het volume. Op de onderste verdieping bevinden zich de woonkamer, eetkamer en keuken. Aan de achterzijde bevindt zich een terras dat zich uitstrekt over een travee. Het terras zorgt voor een fysieke verbinding met het water. Op de eerste verdieping bevinden zich de master bedroom en een grote badkamer. Op de tweede verdieping vinden we twee kleinere slaapkamers en een badkamer. Op alle drie de woonverdiepingen bevindt zich een toilet om het woongemak te vergroten.

De dakverdieping wordt gevormd door de serre. Hier ontstaat een mooie, lichte ruimte met een wijds uitzicht die gebruikt kan worden als leefruimte en voor het kweken van bijvoorbeeld groenten en fruit. Aan de achterzijde van het dak ontstaat een groot, zonnig dakterras. Het voorhuis is een 6 meter diep volume dat gebruikt kan worden voor de stalling van de auto en fietsen. Tussen de spanten is er ruimte voor (afsluitbare) kasten waarin tuingereedschap opgeborgen kan worden. De verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een spiltrap die een interessant ruimtelijk element vormt in de serre.

Close
Go top