NOV’82 Architecten heeft het winnende ontwerp voor de tijdelijke inrichting van het Stationsplein in Leiden gemaakt. Ons ontwerp ‘VisiteKAART’ is unaniem met overtuigende punten gekozen. De jury vindt het plan realistisch, haalbaar, goed doordacht en uitgewerkt.

In december vorig jaar schreef de gemeente Leiden een prijsvraag uit met een oproep voor ideeën om het Leidse stationsgebied gastvrij en aantrekkelijk te houden tijdens de werkzaamheden de komende jaren in het gebied. In totaal zijn dertien ontwerpen ingediend.

Na een eerste selectieronde werden drie kandidaten uitgenodigd voor de tweede ronde: JUST, Beeldr&Doorgedraaid en NOV’82 Architecten. De drie bureaus hebben hun plannen aan de jury toegelicht. De criteria waren beleving, creativiteit, realisme, identiteit van de stad, verblijfskwaliteit en oriëntatie. NOV’82 scoorde hierbij het hoogste aantal punten en had de beste papieren als het ging om het totaalplaatje.

Wethouder Paul Laudy van de gemeente Leiden (bouw en openbare ruimte): “De komende jaren wordt er flink gebouwd in het Leidse stationsgebied, denk bijvoorbeeld aan Lorentz en De Geus. Met VisiteKAART ben ik heel blij. Deze tijdelijke invulling zorgt er voor dat we tijdens de bouwwerkzaamheden toch een gastvrije entree naar de binnenstad hebben voor onze bezoekers.

Het ontwerp ‘VisiteKAART’ bestaat uit een met weerbestendige verf geschilderde plattegrond van de Leidse binnenstad. Een aantal prominente gebouwen in de stad wordt in 3D gesymboliseerd waarbij bovenop een gravure van het gebouw geplaatst wordt zodat het herkend kan worden. Ook dienen deze objecten als zitplaats. Aan de randen komen op de plekken van de parken, bakken van CorTenstaal met daarin groen. Met een QR-code met daaraan gekoppelde app kan de bezoeker meer informatie over wat er in de stad te doen is. De twee meter hoge uitkijktoren nodigt de bezoeker uit om VisiteKAART van bovenaf te bekijken. Dit draagt bij aan de oriëntatie van de bezoeker; de ondergelegen windroos versterkt dit nog eens.

Het plan wordt zo snel mogelijk na het verkrijgen van de benodigde vergunningen uitgevoerd en zal twee jaar lang het Stationsplein van Leiden sieren.

NOV82Architecten_Stationsplein_Leiden_visiteKAART_bird_01

visteKAART als tijdelijke inrichting van het stationsplein van Leiden Centraal

NOV82Architecten_Stationsplein_Leiden_visiteKAART_toren_01

In het plan visiteKAART is het mogelijk om het geheel te overzien vanaf een uitkijktoren.

NOV82Architecten_Stationsplein_Leiden_visiteKAART_spot_01

Zicht op visiteKAART vanuit de stationshal.

NOV82Architecten_Stationsplein_Leiden_visiteKAART_maquette_01_klein

Maquette van het plan visiteKAART

NOV82Architecten_Stationsplein_Leiden_visiteKAART_maquette_02_klein

Bovenaanzicht van de maquette van het plan visiteKAART

Close
Go top