Omgevingsvergunning

Omgevingsloket online

Voor (ver)bouwplannen is vaak een omgevingsvergunning nodig. Wij dienen voor u de aanvraag omgevingsvergunning in aan de hand van het ontwerp dat we voor u gemaakt hebben. Dit gebeurt online bij het zogenaamde “Omgevingsloket online”. Alle vereiste documenten worden voor u geproduceerd en ingediend.

Commissie welstand en monumenten.

In veel gevallen zal de commissie welstand naar een via het omgevingsloket ingediend ontwerp kijken. Betreft het bouwplan een monument, dan zal ook de monumentencommissie zich over het herontwerp buigen. Het ontwerp wordt in dat geval door NOV’82 Architecten gepresenteerd aan de commissies van de desbetreffende gemeente.

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen of verbouwen van een woning. Veel van deze vergunningen kunnen in één keer, in één procedure aangevraagd worden middels de omgevingsvergunning. NOV’82 Architecten zoekt voor u uit of het voor uw opgave nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen en helpt u graag met het indienen van uw omgevingsvergunning.

De gemeente toetst het ontwerp aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Als het niet binnen die bepalingen past, kan soms ontheffing verleend worden. Ook wordt het ontwerp voorgelegd aan de welstandscommissie. Tot slot wordt het ontwerp door de gemeente beoordeeld of het voldoet aan de technische eisen uit het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening. Technische aspecten zijn onder meer veiligheid (brand/constructief), bruikbaarheid (minimale afmetingen), gezondheid (daglicht/ventilatie) en energiezuinigheid (isolatie).

Wanneer de gemeente het ontwerp op deze drie punten heeft goedgekeurd, zal de vergunning worden verleend en kan het ontwerp worden aanbesteed. De gemeente krijgt 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Deze termijn mag eenmaal met 6 weken worden verlengd. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van de betreffende gemeente.

Close
Go top