Op zaterdag 10 september worden verschillende monumenten in ‘s-Hertogenbosch weer opengesteld voor publiek in het kader van de Open Monumentendag 2011.

De prijsvraag voor een herbestemming voor Het Kruithuis waar NOV’82 Architecten aan heeft deelgenomen sluit mooi aan op het thema van de Open Monumentendag van dit jaar. Ons ontwerp Resomatorium hoorde bij de beste 18 ontwerpen en wordt tijdens deze dag tentoongesteld in Het Kruithuis van Den Bosch.

Het thema van de 25e Open Monumentendag is ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten. Bij zowel de Open Monumentendag als bij herbestemming is aandacht voor behoud, maar ook voor ontwikkeling en een nieuwe vorm. En net als bij de Open Monumentendag wordt ook bij herbestemming vooruit gekeken en krijgen monumenten, ongeacht hun leeftijd, een nieuw leven, een nieuwe betekenis, en kunnen daarmee een verbetering voor hun omgeving betekenen.

# Ontwerp Resomatorium

Close
Go top