Erasmus’ Perspectief

Het woord “perspectief” heeft vele betekenissen. Het is niet alleen een door- of uitzicht, het is ook een standpunt, een denkbeeld, een invalshoek: gedachtegoed.

Deze inzending representeert Erasmus’ perspectief in de breedste zin van het woord; het biedt een perspectief vanuit Erasmus’ geboortehuis; het geeft een verassend zicht op de wereld en het standbeeld van Erasmus op het Grotekerkplein; het biedt inzicht in de standpunten en visie van Erasmus. Samen vormt het een bijzonder geheel met een perspectief op het gedachtegoed van Erasmus.

De voorgestelde markering bestaat uit drie onderdelen;

  1. het geboortehuis van Erasmus
  2. een verzameling objecten die het perspectief vanuit het geboortehuis begeleidt
  3. het reeds bestaande beeld van Erasmus gemaakt door Hendrick de Keyser

De objecten

Rechts voor de Laurenskerk komen vijf objecten van weervast staal te staan. Op de objecten staan woorden die belangrijk zijn in het gedachtegoed van Erasmus: vrede, vrijheid, tolerantie, geweldloosheid en kritisch denken. Deze woorden worden weergegeven in verschillende talen, waardoor ook internationaal het gedachtegoed van Erasmus wordt gecommuniceerd.

De objecten staan op stalen kokers en lijken willekeurige vormen te hebben, maar de oplettende bezoeker krijgt misschien al een idee van de voorstelling, die voor iedereen duidelijk zal worden wanneer zij zich naar de locatie van het geboortehuis begeven.

Het geboortehuis

Het geboortehuis wordt op een geabstraheerde wijze weergegeven in de archetypische vorm van een huis. De vorm ontstaat uit een lange strook weervast staal die niet alleen het huis vorm geeft, maar ook een perspectivische lijn naar de vijf objecten en een stoel vormt. Wanneer men plaats neem op de stoel wordt ineens duidelijk wat de vijf objecten voorstellen: het is de wereld die een omlijsting vormt voor het standbeeld van Erasmus op het Grotekerkplein. Zittend op de stoel wordt de blik op de wereld begeleid door de strook metaal waarin de woorden “Ego mundis civis esse cupio” (Ik wil een wereldburger zijn) geschreven staan. Op de vloer van het huis staat een herinnering aan Erasmus: Desiderius Erasmus Roterodamus 1466-1536. Zo vormt de stoel een plek voor bezinning vanuit het perspectief dat Erasmus ooit had. Het is een plek die de weg vrijmaakt om met open blik de wereld te beschouwen, net zoals Erasmus zelf die weg vrijmaakte via zijn gedachtegoed.

Realisatie en beheer

Alle objecten en de strook die het huis en de stoel vormt zijn gemaakt van weervast staal. De keuze voor dit soort staal komt voort uit het feit dat dit materiaal een lange levensduur heeft, onderhoudsarm is en een warme uitstraling heeft. Ook heeft het een relatie met de stad Rotterdam omdat het materiaal veelvuldig gebruikt wordt in de scheepsbouw.

Woorden en vormen worden plasma gesneden in het staal. De werelddelen worden aan kokers gelast die met een poer in de grond verankerd worden. De strook bij het geboortehuis bestaat uit verschillende omgevouwen delen die samen een lange strook vormen. Het huis verkrijgt stabiliteit door de twee lange stroken die zich in twee richtingen over de grond uitstrekken.

Weervast staal wordt vaak ongeroest geleverd. De kenmerkende warme, roestbruine oxide laag wordt gevormd na ongeveer 1 jaar. Hierbij kan enig roestwater ontstaan. Dit vormt echter geen probleem bij relatief donkere straatstenen zoals die op het Grotekerkplein of in een groenvoorziening. Ook is het niet vervuilend. Weervast staal is een staalsoort die gekenmerkt wordt door een lange levensduur. Doordat een eerste corrosie laag verdere aantasting tegenhoudt is schilderen overbodig en onderhoud zeer gering. Daarnaast heeft het materiaal weinig last van stickers en graffiti door de grofkorrelige oxide laag en een niet poreus oppervlak. Het materiaal is zeer sterk waardoor het vandalismebestendig is. Daarnaast is relatief milieuvriendelijk doordat bij de fabricage milieuonvriendelijke zinklagen en chemische laklagen niet nodig zijn.

Voordat het project gerealiseerd wordt bestaat er de mogelijkheid tot een evaluatie van de gekozen woorden en teksten op de markering. In overleg zou gekozen kunnen worden voor andere woorden en teksten.

Het geboortehuis staat op een hofje waar nu parkeerplaatsen zijn. Zoals in de opgave vermeld komt hier later een stadsplantsoen. Het ontwerp van dit stadsplantsoen kan te zijner tijd gecreëerd worden rondom de markering.

 

Opdrachtgever Comité Erasmus

Jaar 2015

Locatie Grotekerkplein, Rotterdam

Team Laura Ubachs, Saynzo Osinga

Type Kunstwerk

Status Prijsvraag

Close
Go top