NACO gebouw

Voor Stadsherstel Amsterdam en Kentie & Partners Architekten heeft NOV’82 Architecten een maquette gemaakt van het NACO gebouw. Het NACO gebouw werd in 1919 ontworpen door Amsterdamse Schoolarchitect Guillaume la Croix. Het is een uitzonderlijk gebouwtje dat gemaakt werd voor J.G. Koppe’s Scheepsagentuur. Tot 2004 stond het aan de IJ-zijde van het Centraal Station in Amsterdam, totdat het moest wijken voor de uitbreiding van het station. Stadsherstel heeft een crowdfunding actie opgezet om het gebouwtje, dat nu in opslag is, te renoveren. Daarbij speelt de maquette een belangrijke rol.

Het NACO gebouw is niet voor niets een rijksmonument. Het is een uitzonderlijk gebouwtje. La Croix combineerde typische Amsterdamse School ornamentiek met elementen van de Sumatraanse Minangkabausehuizen. Het gebouw heeft een opvallend opkrullend dak dat uitloopt in een punt. Het stond op hoge betonnen poten op een steiger achter het station. Reizigers konden in het gebouwtje kaartjes kopen en opstappen op de aangemeerde boten. In 2004 werd het gebouw verplaatst, en sindsdien ligt het opgeslagen in Zaandam.

De maquette is gemaakt met als doel het aantrekken van giften voor de crowdfunding actie van Stadsherstel. Het doel van de actie is de renovatie van het gebouw. Er is daarom gekozen voor een hoog detailniveau, zodat alle bijzonderheden van het gebouw goed belicht worden. In de maquette is geprobeerd een waarheidsgetrouwe weergave van het gebouw te geven, dat is zichtbaar in het kleurgebruik en de materialisatie. De maquette is tijdens kantooruren te bezichtigen bij Stadsherstel Amsterdam op Amstelveld 1. Op het moment van schrijven is de crowdfunding actie bijna voltooid. Donaties kunnen gedaan worden op de website van Stadsherstel.

Opdrachtgever Stadsherstel Amsterdam/ Kentie en Partners Architekten

Jaar 2016

Locatie Amsterdam

Schaal 1:33

Type Maquette

Status Uitgevoerd

Project categories: Maquette

Close
Go top