woonlab met ondertitelNOV’82 Architecten is 1 van de 5 winnaars van de door de Gemeente Rotterdam uitgeschreven prijsvraag ‘Wonen in Winkels’ onderdeel van Woonlab010. Woonlab010 roept oude en nieuwe Rotterdammers op om mee te werken aan de realisatie van nieuwe woonconcepten.

Op 6 februari 2017 is de jury bijeengekomen om vijf bureaus te selecteren die onderdeel gaan uitmaken van de architectenpool Wonen in Winkels. Zij heeft dit gedaan aan de hand van een aantal criteria: de kunde om de ruimtelijke mogelijkheden van deze transformatieopgave te herkennen en inzichtelijk te maken, oog voor de genoemde ambities, kennis van praktische uitvoeringsaspecten en het beschikken over goede communicatieve vaardigheden die aan­sluiten bij de particuliere markt.

 De jury heeft de volgende vijf bureaus geselecteerd voor de architectenpool:

  • Molenaar & Co Architecten
  • roos & hinke
  • Common Practice     
  • NOV’82 Architecten
  • Architects for Urbanity

Deze vijf bureaus sluiten ieder op hun eigen manier aan bij de gestelde opgave. Hun inzendingen tonen de juiste combinatie van kennis/ervaring en enthousiasme voor de opgave. Bovenal laten ze met goed gekozen referentiebeelden en principeschetsen zien een goed inzicht te hebben in de belangrijkste ruimtelijke kwesties. Bij de keuze van de bureaus heeft de jury ook getracht de architectenpool een ‘brede’ samenstelling te geven, die recht doet aan de beoogde variatie in panden en bewoners die van de pool gebruik kunnen gaan maken.

 Namens de juryleden: Marinke Steenhuis, Leonie Andriesse, Nanke Hofstra en Gert Jan te Velde

Close
Go top